Defensio Fidei

O cywilizacji współczesnej
O duchowości

O ekskomunice

O herezji

O indyferentyzmie

O języku liturgicznym

O karze śmierci

O Kościele

O kwalifikacji teologicznej

O liberalnym katolicyzmie

O limbusie

O łacinie

O miłości

O modernizmie
O Mszy św.
O nauczaniu papieży
O reformie liturgicznej
O rewolucji
O Sakramentach

O sektach
O Tradycji

O tradycjonalizmie

O wolności religijnej
O zbawieniu

  

Strona zawiera nauki katolickie zebrane przeciwko kacerstwom najbardziej dzisiaj rozpowszechnionym


Nauczycielu, Mistrzu i Panie Boże nasz, Jezu Chryste, opokę wiary Twej, matkę wszystkiego chrześcijaństwa i głowę widomą owczarni Twej, przesławną Piotra Twego stolicę, Kościół święty rzymski racz podnieść i wysoce wsławić; a nawróć do namiestnika Twego na ziemi wszystkie barany i owce Twoje, a zgromadź je pod jedną laskę rządu Twego. Ten zamek straży i obrony naszej od wszelakiego kacerstwa i odszczepieństwa, i matkę jedności chrześcijańskiej zatrzymaj w obronie Twojej aż do końca. Spełnij słowo Twoje, aby go bramy piekielne nie przemogły, a daj skutek modlitwie Twojej, aby wiara Piotra tego nigdy nie ustawała, ale posilała braci, i wszystko w jedności zachować i przywieść do Ciebie, wody żywej żywota wiecznego, mogła. Amen.
o. Piotr Skarga SI, Modlitwa z Kazania na Święto Stolicy Piotra Świętego.


Kościół
x. F. Gawroński

Traktat o Tradycji świętej
x. J. Tylka

Nieomylność Kościoła Katolickiego
x. B. Chełmiński

Projekt konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym
Sobór Watykański 1870 r.

 


AD MAIOREM DEI GLORIAM!

 

Słownik apologetyczny
wiary katolickiej

Czyściec
Dogmat katolicki

Eucharystia

Filioque
Głosowanie powszechne

Herezja

Kościół

Męczeństwo

Misjonarze

Msza Święta

Nawrócenie

Orzeczenia Kościoła

Papiestwo

Pismo św.

Postęp

Poza Kościołem nie ma zbawienia
Prasa

Protestantyzm

Rewolucja

Rozdział Kościoła od państwa
 
Sobory

Swobody nowoczesne

Syllabus

Św. Tomasz z Akwinu