DOGMATYKA KATOLICKA
CZĘŚĆ OGÓLNA

krótko zebrał

x. J. Tylka

IV.
TRAKTAT O TRADYCJI ŚWIĘTEJ

 

Rozdział I. O istnieniu Tradycji świętej. 

(Artykuł I. Wiadomości wstępne. Artykuł II. O nauczaniu ustnym. Artykuł III. O istnieniu Tradycji.) 

 

Rozdział II. O Przekazaniu Tradycji. 

(Artykuł I. Sposoby przekazania Tradycji. Artykuł II. O Ojcach, Doktorach i Pisarzach Kościoła.
Artykuł III. O świadectwie Ojców Kościoła. Artykuł IV. O powadze Teologów. Artykuł V. O zgodzie wiernych, czyli Kościoła słuchającego. Artykuł VI. O nieskażonym zachowaniu Tradycji.)

 

Rozdział III. O doskonałości religii chrześcijańskiej.

(Artykuł I. Objawienie chrześcijańskie jest ostatnie. Artykuł II. O wyjaśnianiu prawd objawionych.)

 

Tarnów
1897  

NAKŁADEM AUTORA
z drukarni J. Styrny w Tarnowie

Approbamus
Ordinariatus Epplis
Tarnoviae 19 Februarii 1897
+ IGNATIUS Epps.