Głosy na czasie.
37.

Ks. B. Chełmiński

NIEOMYLNOŚĆ Kościoła Katolickiego

 

Wstęp.

CZĘŚĆ I. Rzeczywistość nieomylności Kościoła katolickiego.

(I. Nieomylność Kościoła opiera się na jego nadprzyrodzonem pochodzeniu. II. Nieomylność Kościoła ze względu na jego cel i zadanie. III. Nieomylność Kościoła warunkiem jedności jego. IV. Nieomylność Kościoła w świetle Pisma św. V. Nieomylność Kościoła w świetle tradycyi. VI. Nieomylność Kościoła w świetle historyi.)

CZĘŚĆ II. Istota nieomylności Kościoła katolickiego.

(I. Objaśnienie nieomylności Kościoła katolickiego. II. Podmiot nieomylności Kościoła. III. Wykonywanie nauczycielstwa nieomylnego w Kościele. IV. Przedmiot nieomylności Kościoła.) 

CZĘŚĆ III. Nieomylność Papieża.

(I. Rzeczywistość nieomylności. II. Istota nieomylności papieskiej.)

Zakończenie.

 

Zachowano oryginalną pisownię

Poznań
1914

Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha.
New-York, The Polish Book Imp. Co. Inc.

Za zezwoleniem władzy duchownej